.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 01:30 w dniu 10 października 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 23 036 obwodach stanowiących 91,53% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła   27 463 188 osób;
2) liczba kart wydanych 13 611 421;
3) frekwencja wyniosła 49,56%;
4) liczba głosów ważnych oddanych łącznie w skali kraju wyniosła   13 516 925 głosy;
5) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła:

Nazwisko i imię kandydataLiczba uzyskanych
głosów
% uzyskanych
głosów
BOCHNIARZ Henryka Teodora 168 437 1,25%
BOROWSKI Marek Stefan 1 377 368 10,19%
BUBEL Leszek Henryk 17 135 0,13%
ILASZ Liwiusz Marian 28 710 0,21%
KACZYŃSKI Lech Aleksander 4 500 347 33,29%
KALINOWSKI Jarosław 250 582 1,85%
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 190 768 1,41%
LEPPER Andrzej Zbigniew 2 103 336 15,56%
PYSZKO Jan 9 450 0,07%
SŁOMKA Adam Andrzej 8 142 0,06%
TUSK Donald Franciszek 4 841 545 35,82%
TYMIŃSKI Stanisław 21 105 0,16%

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca