.
.
 
 
. .
Akty Prawne / Uchwały PKW
.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie skreślenia Macieja Mariana Giertycha z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2005 r. w sprawie skreślenia z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.
  Załączniki do uchwały PKW z dnia 20 września 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. w sprawie skreślenia Zbigniewa Eugeniusza Religi z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. w sprawie skreślenia Włodzimierza Cimoszewicza z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 wrzesnia 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Załączniki do uchwały PKW z dnia 1 września 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Załączniki do uchwały PKW z dnia 1 września 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.
  Załączniki do uchwały PKW z dnia 16 sierpnia 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 49, poz. 668)
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października w 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 46, poz. 635)
  Załącznik do uchwały PKW z 1 sierpnia 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 (Monitor Polski Nr 45, poz. 615)
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 (Monitor Polski Nr 45, poz. 614)
  Załącznik nr 1 do uchwały PKW z dnia 18 lipca 2005 r.
  Załącznik nr 2 do uchwały PKW z dnia 18 lipca 2005 r.
  Załącznik nr 3 do uchwały PKW z dnia 18 lipca 2005 r.
  Załącznik nr 1 do protokołu - zestawienie
  Załącznik nr 2 do protokołu - zestawienie
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 45, poz. 613)
  Załączniki do uchwały PKW z dnia 18 lipca 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 (Monitor Polski Nr 44, poz. 604)
  Załączniki do uchwały PKW z dnia 18 lipca 2005 r.
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Załączniki do uchwały PKW z dnia 18 lipca 2005 r.
  Plik do pobrania w formacie RTF
 
 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 (Monitor Polski Nr 35, poz. 478)
  Załącznik do uchwały PKW z dnia 6 czerwca 2005 r.

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca