.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / Sopot, m.
Sopot, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 39387
Powierzchnia: 17.31 km2
Zaludnienie: 2275 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 22
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 22
Liczba uprawnionych do głosowania: 33824
Liczba wydanych kart: 22587
 66.78%
brak39.20%45.28%51.36%57.44%63.52%69.60%75.68%81.76%87.84%93.92% 
danych45.27%51.35%57.43%63.51%69.59%75.67%81.75%87.83%93.91%100.00% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 3 ul. Haffnera 55 1300 864 864 854 66.46
2 Świetlica Terapeutyczna (Adm.Bud. LIDOM - ROM - Nr 1) ul. Haffnera 27 A 1020 636 636 630 62.35
3 Zespół Szkół Handlowych ul. Kościuszki 18/20 1287 837 837 834 65.03
4 Budynek Sopockiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Pułaskiego 11A 1443 892 892 883 61.82
5 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kościuszki 22-24 1322 887 887 884 67.10
6 Zespół Szkół Secjalnych Nr 5 , ul. Kazimierza Wielkiego 14 2014 1334 1334 1322 66.24
7 Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8 1133 732 732 731 64.61
8 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. 3 Maja 41 1975 1343 1343 1328 68.00
9 Przedszkole Nr 8 ul. Jana z Kolna 3 1790 1213 1212 1201 67.77
10 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54 (wejście od ul.Bocznej) 2040 1393 1392 1383 68.28
11 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54 (wejście od ul. Armii Krajowej) 1604 1097 1097 1092 68.39
12 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Mickiewicza 49 1365 986 986 976 72.23
13 II Liceum Ogólnokształcące Aleja Niepodległości 751 2150 1381 1378 1364 64.23
14 Uniwersytet Gdański ul. Armii Krajowej 119/121 1553 981 981 978 63.17
15 Przedszkole Nr 2 ul. 23 Marca 90 2106 1390 1390 1376 66.00
16 Sopockie Ognisko Plastyczne ul. Księżycowa 3b 1451 917 917 907 63.20
17 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J.J. Kraszewskiego KLUB POTOK ul. Kraszewskiego 31 2065 1459 1458 1437 70.65
18 Gimnazjum Nr 2 ul. Wejherowska 1 1041 631 631 626 60.61
19 Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 8 ul. Mazowiecka 26 1683 1192 1191 1176 70.83
20 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Kolberga 15 1675 1179 1179 1169 70.39
21 Przedszkole Nr 12 ul. Kolberga 8 1729 1184 1184 1170 68.48
22 Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1/3 78 59 59 58 75.64
=   33824  22587  22580  22379  66.78 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca