.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieruszowski, pow. / Bolesławiec, gm.
Bolesławiec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4202
Powierzchnia: 64.58 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3247
Liczba wydanych kart: 1486
 45.77%
brak43.03%43.62%44.21%44.80%45.39%45.98%46.57%47.16%47.75%48.34% 
............
danych43.61%44.20%44.79%45.38%45.97%46.56%47.15%47.74%48.33%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Bolesławcu, ul Rynek 4, 98-430 Bolesławiec130661661561447.17
2Szkoła Podstawowa w Mieleszynie, Mieleszyn 141, 98-430 Bolesławiec54528128128151.56
3Szkoła Podstawowa w Chróścinie, Chróścin 49, 98-430 Bolesławiec71631431430843.85
4Szkoła Podstawowa w Żdżarach, Żdżary 123, 98-430 Bolesławiec68027527527340.44
=   3247  1486  1485  1476  45.77 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca