.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieruszowski, pow. / Czastary, gm.
Czastary, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4060
Powierzchnia: 62.67 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3133
Liczba wydanych kart: 1361
 43.44%
brak43.03%43.62%44.21%44.80%45.39%45.98%46.57%47.16%47.75%48.34% 
............
danych43.61%44.20%44.79%45.38%45.97%46.56%47.15%47.74%48.33%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala OSP w Czastarach, ul. Wolności 36186175775674640.68
2Szkoła Podstawowa w Parcicach, ul. Dworska 6080138038037947.44
3Szkoła Podstawowa w Radostowie Pierwszym, Radostów Pierwszy 5347122422422447.56
=   3133  1361  1360  1349  43.44 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca