.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieruszowski, pow. / Lututów, gm.
Lututów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4837
Powierzchnia: 75.13 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3788
Liczba wydanych kart: 1808
 47.73%
brak43.03%43.62%44.21%44.80%45.39%45.98%46.57%47.16%47.75%48.34% 
............
danych43.61%44.20%44.79%45.38%45.97%46.56%47.15%47.74%48.33%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Lututowie107953153152649.21
2Szkoła Podstawowa w Niemojewie73537437437450.88
3Strażnica OSP w Dymkach65726026025839.57
4Szkoła Podstawowa w Swobodzie45223423423051.77
5Przedszkole Publiczne w Lututowie86540940940847.28
=   3788  1808  1808  1796  47.73 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca