.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieruszowski, pow. / Sokolniki, gm.
Sokolniki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4960
Powierzchnia: 80.02 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3870
Liczba wydanych kart: 1754
 45.32%
brak43.03%43.62%44.21%44.80%45.39%45.98%46.57%47.16%47.75%48.34% 
............
danych43.61%44.20%44.79%45.38%45.97%46.56%47.15%47.74%48.33%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, ul. Szkolna 1184583183182545.04
2Szkoła Podstawowa w Ochędzynie, Ochędzyn67332032031947.55
3Publiczne Gimnazjum w Walichnowach, ul. Szkolna 2882732032031838.69
4Szkoła Podstawowa w Pichlicach, Pichlice52528328328153.90
=   3870  1754  1754  1743  45.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca