.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieruszowski, pow. / Wieruszów, gm.
Wieruszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14622
Powierzchnia: 97.13 km2
Zaludnienie: 150 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 11346
Liczba wydanych kart: 5550
 48.92%
brak43.03%43.62%44.21%44.80%45.39%45.98%46.57%47.16%47.75%48.34% 
............
danych43.61%44.20%44.79%45.38%45.97%46.56%47.15%47.74%48.33%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Nr 2 w Wieruszowie, ul. Teklinowska 2793845645645648.61
2Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7152178878878451.81
3Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieruszowie, ul. Fabryczna 1208710621062105850.89
4Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie, ul. Warszawska 123 a131959759758945.26
5Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie, ul. Warszawska 123 a133762862662546.97
6Szkoła Podstawowa w Wyszanowie, ul. Szkolna 1082442842842551.94
7Szkoła Podstawowa w Teklinowie71634034034047.49
8Budynek szkolny w Kuźnicy Skakawskiej79440440440250.88
9Szkoła Podstawowa w Pieczyskach82838038037845.89
10Budynek szkolny w Mirkowie43424424424356.22
11Szkoła Podstawowa w Cieszęcinie48821421421443.85
12Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie, ul. Warszawska 1046099915.00
=   11346  5550  5548  5523  48.92 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca