.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / żyrardowski, pow. / Radziejowice, gm.
Radziejowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4379
Powierzchnia: 73.01 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3504
Liczba wydanych kart: 1588
 45.32%
brak41.69%42.59%43.49%44.39%45.29%46.19%47.09%47.99%48.89%49.79% 
............
danych42.58%43.48%44.38%45.28%46.18%47.08%47.98%48.88%49.78%50.69% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Radziejowicach ul. Kubickiego 10171076576575644.74
2Zespół Szkół Publicznych w Korytowie A ul. Szkolna 3121752452452343.06
3Zespół Szkół Publicznych w Kuklówce Radziejowickiej, ul. Szkolna 3052526426426050.29
4Dom Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki ul. Mszczonowska 15235353567.31
=   3504  1588  1588  1574  45.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca