.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / brzozowski, pow. ...
brzozowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 67306
Powierzchnia: 540.39 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 57
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 57
Liczba uprawnionych do głosowania: 50194
Liczba wydanych kart: 23783
 47.38%
brak43.22%44.81%46.40%47.99%49.58%51.17%52.76%54.35%55.94%57.53% 
............
danych44.80%46.39%47.98%49.57%51.16%52.75%54.34%55.93%57.52%59.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180201Brzozów, gm.2000994139411934947.04
180202Domaradz, gm.461221542153213046.70
180203Dydnia, gm.626527572757273544.01
180204Haczów, gm.711433323332331046.84
180205Jasienica Rosielna, gm.541531973197318959.04
180206Nozdrzec, gm.677929302930290743.22
  brzozowski, pow. 50194 23783 23780 23620 47.38
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto629730373037301448.23
2Wieś4389720746207432060647.26
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00
2od 5 001 do 10 0003018514370143691427147.61
3od 10 001 do 20 00000000.00
4od 20 001 do 50 0002000994139411934947.04
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca