.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jarosławski, pow. / Radymno, m.
Radymno, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5727
Powierzchnia: 13.59 km2
Zaludnienie: 421 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4271
Liczba wydanych kart: 2188
 51.23%
brak47.17%48.00%48.83%49.66%50.49%51.32%52.15%52.98%53.81%54.64% 
............
danych47.99%48.82%49.65%50.48%51.31%52.14%52.97%53.80%54.63%55.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Radymno ul. Mickiewicza 4145971171170348.73
2Hala Sportowa, Radymno ul. Lwowska 2087543843843850.06
3Przedszkole Samorządowe, Radymno Os. Jagiełły 1193710391039103653.64
=   4271  2188  2188  2177  51.23 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca