.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jarosławski, pow. / Pawłosiów, gm.
Pawłosiów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8203
Powierzchnia: 47.49 km2
Zaludnienie: 172 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6181
Liczba wydanych kart: 3248
 52.55%
brak47.17%48.00%48.83%49.66%50.49%51.32%52.15%52.98%53.81%54.64% 
............
danych47.99%48.82%49.65%50.48%51.31%52.14%52.97%53.80%54.63%55.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica Wiejska w Pawłosiowie, 37- 500 Jarosław213511371134112953.26
2Szkoła Podstawowa w Kidałowicach 37- 500 Jarosław63331931831550.39
3Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim 37 - 500 Jarosław67437837837556.08
4Świetlica Wiejska w Maleniskach, 37 - 500 Jarosław72943643643459.81
5Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, 37 - 500 Jarosław134462262262246.28
6Dom Strażaka w Cieszacinie Małym, 37 - 500 Jarosław23698989741.53
7Szkoła Podstawowa w Tywonii, 37 - 500 Jarosław43025825825860.00
=   6181  3248  3244  3230  52.55 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca