.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / jarosławski, pow. / Rokietnica, gm.
Rokietnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4527
Powierzchnia: 57.35 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3366
Liczba wydanych kart: 1588
 47.18%
brak47.17%48.00%48.83%49.66%50.49%51.32%52.15%52.98%53.81%54.64% 
............
danych47.99%48.82%49.65%50.48%51.31%52.14%52.97%53.80%54.63%55.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Czelatycach, 37-562 Rokietnica53025825825648.68
2Szkoła Podstawowa w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica114652552552545.81
3Szkoła Podstawowa w Tapinie, 37-562 Rokietnica37716716716744.30
4Szkoła Podstawowa w Tuligłowach, 37-562 Rokietnica54425525525346.88
5Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli, 37-562 Rokietnica76938338338249.80
=   3366  1588  1588  1583  47.18 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca