.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / przemyski, pow. / Krasiczyn, gm.
Krasiczyn, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4785
Powierzchnia: 127.17 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3630
Liczba wydanych kart: 1622
 44.68%
brak41.99%42.92%43.85%44.78%45.71%46.64%47.57%48.50%49.43%50.36% 
............
danych42.91%43.84%44.77%45.70%46.63%47.56%48.49%49.42%50.35%51.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie, 37-741 Krasiczyn93443543543546.57
2Świetlica Wiejska w Prałkowcach, 37-700 Przemyśl72636736736550.55
3Świetlica Wiejska w Olszanach, 37-741 Krasiczyn115248348346941.93
4Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Korytnikach, 37-741 Krasiczyn47319619619541.44
5Świetlica Wiejska w Tarnawcach, 37-741 Krasiczyn34514114113840.87
=   3630  1622  1622  1602  44.68 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca