.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / przemyski, pow. / Krzywcza, gm.
Krzywcza, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5098
Powierzchnia: 94.47 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3768
Liczba wydanych kart: 1634
 43.37%
brak41.99%42.92%43.85%44.78%45.71%46.64%47.57%48.50%49.43%50.36% 
............
danych42.91%43.84%44.77%45.70%46.63%47.56%48.49%49.42%50.35%51.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury w Babicach, 37-754 Babice68028928928042.50
2Świetlica Wiejska w Bachowie, 37-754 Babice59824624624541.14
3Świetlica Wiejska w Krzywczy, 37-755 Krzywcza136955455454840.47
4Świetlica Wiejska w Reczpolu, 37-755 Krzywcza56430230230053.55
5Świetlica Wiejska w Skopowie, 37-754 Babice35717517517449.02
6Świetlica Wiejska w Średniej, 37-755 Krzywcza20068686734.00
=   3768  1634  1634  1614  43.37 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca