.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / augustowski, pow. ...
augustowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 60990
Powierzchnia: 1658.27 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 36
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 36
Liczba uprawnionych do głosowania: 46704
Liczba wydanych kart: 20877
 44.70%
brak38.77%40.03%41.29%42.55%43.81%45.07%46.33%47.59%48.85%50.11% 
............
danych40.02%41.28%42.54%43.80%45.06%46.32%47.58%48.84%50.10%51.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200102Augustów, gm.521821762176216041.70
200101Augustów, m.2357511293112891122647.90
200103Bargłów Kościelny, gm.459017801780176838.78
200104Lipsk, gm.463118031803179538.93
200105Nowinka, gm.220611321132113051.31
200106Płaska, gm.209085085084540.67
200107Sztabin, gm.439418431842183041.94
  augustowski, pow. 46704 20877 20872 20754 44.70
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto2558412156121521208847.51
2Wieś2112087218720866641.29
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000429619821982197546.14
2od 5 001 do 10 0001883376027601755340.37
3od 10 001 do 20 00000000.00
4od 20 001 do 50 0002357511293112891122647.90
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca