.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / siemiatycki, pow. ...
siemiatycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 51561
Powierzchnia: 1459.58 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 47
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 47
Liczba uprawnionych do głosowania: 40087
Liczba wydanych kart: 16425
 40.97%
brak34.35%35.50%36.65%37.80%38.95%40.10%41.25%42.40%43.55%44.70% 
............
danych35.49%36.64%37.79%38.94%40.09%41.24%42.39%43.54%44.69%45.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
201002Drohiczyn, gm.563323022302229940.87
201003Dziadkowice, gm.246811121112110045.06
201004Grodzisk, gm.384417501749174145.53
201005Mielnik, gm.234510751074106645.84
201006Milejczyce, gm.194483183182642.75
201007Nurzec-Stacja, gm.392013531352133734.52
201008Perlejewo, gm.253811261126111844.37
201009Siemiatycze, gm.534218351835182534.35
201001Siemiatycze, m.1205350415041501541.82
  siemiatycki, pow. 40087 16425 16422 16327 40.97
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1385159025902587542.61
2Wieś2623610523105201045240.11
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001321554975495544741.60
2od 5 001 do 10 0001481958875886586539.73
3od 10 001 do 20 0001205350415041501541.82
4od 20 001 do 50 00000000.00
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca