.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / rybnicki, pow. / Gaszowice, gm.
Gaszowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8693
Powierzchnia: 19.54 km2
Zaludnienie: 444 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6791
Liczba wydanych kart: 3123
 45.99%
brak45.98%46.89%47.80%48.71%49.62%50.53%51.44%52.35%53.26%54.17% 
............
danych46.88%47.79%48.70%49.61%50.52%51.43%52.34%53.25%54.16%55.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Ośrodek Kultury i Sportu ul.Rydułtowska 7, Gaszowice224411691169116652.09
2Gimnazjum w Piecach ul.Rydułtowska 9, Piece76332532532342.60
3Szkoła Podstawowa w Szczerbicach ul.Szkolna 6, Szczerbice160073473473045.88
4Szkoła Podstawowa w Czernicy ul.Wolności 41, Czernica218489589589340.98
=   6791  3123  3123  3112  45.99 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca