.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / zawierciański, pow. / Poręba, m.
Poręba, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8908
Powierzchnia: 40.04 km2
Zaludnienie: 222 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 7368
Liczba wydanych kart: 3197
 43.39%
brak40.81%41.71%42.61%43.51%44.41%45.31%46.21%47.11%48.01%48.91% 
............
danych41.70%42.60%43.50%44.40%45.30%46.20%47.10%48.00%48.90%49.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miejski Ośrodek Kultury, Poręba ul.Mickiewicza 2234810751075106145.78
2Szkoła Podstawowa Nr 1, Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego 4213187387386640.97
3Szkoła Podstawowa Nr 2, Poręba ul.Wiedzy 3147466366366144.98
4Szkoła Podstawowa Nr 3, Poręba ul.Gen.Ziętka 4475330930930841.04
5Remiza OSP, Poręba ul.Kopernika 6666227727727741.84
=   7368  3197  3197  3173  43.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca