.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / zawierciański, pow. / Kroczyce, gm.
Kroczyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6151
Powierzchnia: 110.15 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4847
Liczba wydanych kart: 2071
 42.73%
brak40.81%41.71%42.61%43.51%44.41%45.31%46.21%47.11%48.01%48.91% 
............
danych41.70%42.60%43.50%44.40%45.30%46.20%47.10%48.00%48.90%49.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Kroczycach, Kroczyce ul. Sienkiewicza 7147964264263543.41
2Szkoła Podstawowa w Dzibicach, Dzibice 6253721221221039.48
3Szkoła Podstawowa w Pradłach, Pradła ul. Batalionów Chłopskich 14123360260159548.82
4Szkoła Podstawowa w Siamoszycach, Siamoszyce 757722722722639.34
5Szkoła Podstawowa w Kroczycach, Kroczyce ul. Kościuszki 29102138838838638.00
=   4847  2071  2070  2052  42.73 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca