.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / zawierciański, pow. / Ogrodzieniec, gm.
Ogrodzieniec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9625
Powierzchnia: 85.69 km2
Zaludnienie: 112 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 7905
Liczba wydanych kart: 3554
 44.96%
brak40.81%41.71%42.61%43.51%44.41%45.31%46.21%47.11%48.01%48.91% 
............
danych41.70%42.60%43.50%44.40%45.30%46.20%47.10%48.00%48.90%49.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 24150677077076851.13
2Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 67167080680679748.26
3Gimnazjum w Ogrodzieńcu, Osiedle Elizy Orzeszkowej 13124251851851441.71
4Szkoła Podstawowa w Ryczowie, ul. Armii Krajowej 26118146846846439.63
5Szkoła Podstawowa w Podzamczu, ul. Szkolna 684237037036743.94
6Szkoła Podstawowa w Gieble, ul. Edukacyjna 6146462262161742.49
=   7905  3554  3553  3527  44.96 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca