.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / chodzieski, pow. ...
chodzieski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 47517
Powierzchnia: 680.58 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 36660
Liczba wydanych kart: 19039
 51.93%
brak45.81%46.69%47.57%48.45%49.33%50.21%51.09%51.97%52.85%53.73% 
............
danych46.68%47.56%48.44%49.32%50.20%51.08%51.96%52.84%53.72%54.61% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300102Budzyń, gm.624728622862283945.81
300103Chodzież, gm.414621692169215452.32
300101Chodzież, m.1607387628761868654.51
300104Margonin, gm.472224682467244152.27
300105Szamocin, gm.547227782778275750.77
  chodzieski, pow. 36660 19039 19037 18877 51.93
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto2234912192121901209354.55
2Wieś1431168476847678447.84
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00
2od 5 001 do 10 0002058710277102761019149.92
3od 10 001 do 20 00000000.00
4od 20 001 do 50 0001607387628761868654.51
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca