.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / stargardzki, pow. / Chociwel, gm.
Chociwel, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6261
Powierzchnia: 160.57 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4766
Liczba wydanych kart: 1871
 39.26%
brak35.69%37.17%38.65%40.13%41.61%43.09%44.57%46.05%47.53%49.01% 
............
danych37.16%38.64%40.12%41.60%43.08%44.56%46.04%47.52%49.00%50.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Hol Sali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 15216569269268831.96
2Sala Konferencyjna w bud. Admininistracyjnym, ul. Armii Krajowej 50163872172170944.02
3Świetlica Gimnazjum w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 1596345845845247.56
=   4766  1871  1871  1849  39.26 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca