.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / stargardzki, pow. / Dolice, gm.
Dolice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8456
Powierzchnia: 237.13 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6220
Liczba wydanych kart: 2388
 38.39%
brak35.69%37.17%38.65%40.13%41.61%43.09%44.57%46.05%47.53%49.01% 
............
danych37.16%38.64%40.12%41.60%43.08%44.56%46.04%47.52%49.00%50.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dolicach169977777777145.73
2Szkoła Podstawowa w Dobropolu93534134133936.47
3Szkoła Podstawowa w Sądowie68721721721731.59
4Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie102742242241941.09
5Szkoła Podstawowa w Rzeplinie110334734734531.46
6Szkoła Podstawowa w Żalęcinie71025725725736.20
7Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Dolicach5927272645.76
=   6220  2388  2388  2374  38.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca