.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / stargardzki, pow. / Ińsko, gm.
Ińsko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3746
Powierzchnia: 151.01 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2905
Liczba wydanych kart: 1221
 42.03%
brak35.69%37.17%38.65%40.13%41.61%43.09%44.57%46.05%47.53%49.01% 
............
danych37.16%38.64%40.12%41.60%43.08%44.56%46.04%47.52%49.00%50.49% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Centrum Oświatowo Kulturalne w Ińsku, ul. Poprzeczna 1170083083081948.82
2Centrum Oświatowo Kulturalne w Ińsku, ul. Poprzeczna 1120539139138632.45
=   2905  1221  1221  1205  42.03 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca