.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / przeworski, pow. ...
przeworski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 80589
Powierzchnia: 698.35 km2
Zaludnienie: 115 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 60776
Liczba wydanych kart: 29848
Liczba głosów oddanych: 29839
Liczba głosów ważnych: 29664
 49.11%
brak41.61%42.91%44.21%45.51%46.81%48.11%49.41%50.71%52.01%53.31% 
............
danych42.90%44.20%45.50%46.80%48.10%49.40%50.70%52.00%53.30%54.61% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1920.65
2BOROWSKI Marek Stefan15185.12
3BUBEL Leszek Henryk420.14
5ILASZ Liwiusz Marian680.23
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1430648.23
7KALINOWSKI Jarosław13004.38
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2720.92
9LEPPER Andrzej Zbigniew734224.75
11PYSZKO Jan140.05
12SŁOMKA Adam Andrzej110.04
13TUSK Donald Franciszek455115.34
14TYMIŃSKI Stanisław480.16
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181402Adamówka, gm.317115061506149047.49
181403Gać, gm.350516661666165847.53
181404Jawornik Polski, gm.384317271721170844.94
181405Kańczuga, gm.986441054105407741.62
181406Przeworsk, gm.1106060386038600954.59
181401Przeworsk, m.1276067126711667352.60
181407Sieniawa, gm.512725112510249648.98
181408Tryńcza, gm.606229582957293848.80
181409Zarzecze, gm.538426252625261548.76
  przeworski, pow. 60776 29848 29839 29664 49.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca