.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / ropczycko-sędziszowski, pow. ...
ropczycko-sędziszowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 72457
Powierzchnia: 548.89 km2
Zaludnienie: 132 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 53849
Liczba wydanych kart: 28761
Liczba głosów oddanych: 28760
Liczba głosów ważnych: 28576
 53.41%
brak45.80%46.97%48.14%49.31%50.48%51.65%52.82%53.99%55.16%56.33% 
............
danych46.96%48.13%49.30%50.47%51.64%52.81%53.98%55.15%56.32%57.50% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1610.56
2BOROWSKI Marek Stefan10253.59
3BUBEL Leszek Henryk180.06
5ILASZ Liwiusz Marian670.23
6KACZYŃSKI Lech Aleksander1604956.16
7KALINOWSKI Jarosław8452.96
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2310.81
9LEPPER Andrzej Zbigniew586920.54
11PYSZKO Jan150.05
12SŁOMKA Adam Andrzej200.07
13TUSK Donald Franciszek425014.87
14TYMIŃSKI Stanisław260.09
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
181501Iwierzyce, gm.552830253025301054.72
181502Ostrów, gm.510023362336232045.80
181503Ropczyce, gm.1974310394103931032952.65
181504Sędziszów Małopolski, gm.1721298899889982757.45
181505Wielopole Skrzyńskie, gm.626631173117309049.74
  ropczycko-sędziszowski, pow. 53849 28761 28760 28576 53.41

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca