.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / lubliniecki, pow. ...
lubliniecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 76330
Powierzchnia: 822.13 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 60773
Liczba wydanych kart: 28094
Liczba głosów oddanych: 28089
Liczba głosów ważnych: 27857
 46.23%
brak33.08%35.00%36.92%38.84%40.76%42.68%44.60%46.52%48.44%50.36% 
............
danych34.99%36.91%38.83%40.75%42.67%44.59%46.51%48.43%50.35%52.28% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora3241.16
2BOROWSKI Marek Stefan19396.96
3BUBEL Leszek Henryk260.09
5ILASZ Liwiusz Marian540.19
6KACZYŃSKI Lech Aleksander936733.63
7KALINOWSKI Jarosław2871.03
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard3271.17
9LEPPER Andrzej Zbigniew382413.73
11PYSZKO Jan190.07
12SŁOMKA Adam Andrzej280.10
13TUSK Donald Franciszek1160441.66
14TYMIŃSKI Stanisław580.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240702Boronów, gm.259112361236123047.70
240703Ciasna, gm.619620502050202833.09
240704Herby, gm.600829072907287748.39
240705Kochanowice, gm.519421402139213041.20
240706Koszęcin, gm.906945394538450950.05
240701Lubliniec, m.1915593389336924748.75
240707Pawonków, gm.502519521952192338.85
240708Woźniki, gm.753539323931391352.18
  lubliniecki, pow. 60773 28094 28089 27857 46.23

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca