.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olecki, pow. ...
olecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 35845
Powierzchnia: 873.83 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 26726
Liczba wydanych kart: 10640
Liczba głosów oddanych: 10638
Liczba głosów ważnych: 10518
 39.81%
brak34.61%35.40%36.19%36.98%37.77%38.56%39.35%40.14%40.93%41.72% 
............
danych35.39%36.18%36.97%37.76%38.55%39.34%40.13%40.92%41.71%42.51% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1331.26
2BOROWSKI Marek Stefan9599.12
3BUBEL Leszek Henryk170.16
5ILASZ Liwiusz Marian410.39
6KACZYŃSKI Lech Aleksander314529.90
7KALINOWSKI Jarosław2292.18
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1591.51
9LEPPER Andrzej Zbigniew274026.05
11PYSZKO Jan60.06
12SŁOMKA Adam Andrzej80.08
13TUSK Donald Franciszek304428.94
14TYMIŃSKI Stanisław370.35
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281303Kowale Oleckie, gm.425914841484145434.84
281304Olecko, gm.1669870857083701242.43
281305Świętajno, gm.314910901090107534.61
281306Wieliczki, gm.262098198197737.44
  olecki, pow. 26726 10640 10638 10518 39.81

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca