.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / stargardzki, pow. / Marianowo, gm.
Marianowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3196
Powierzchnia: 101.75 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2380
Liczba wydanych kart: 1042
Liczba głosów oddanych: 1042
Liczba głosów ważnych: 1028
 43.78%
brak35.69%37.17%38.65%40.13%41.61%43.09%44.57%46.05%47.53%49.01% 
............
danych37.16%38.64%40.12%41.60%43.08%44.56%46.04%47.52%49.00%50.49% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora70.68
2BOROWSKI Marek Stefan797.68
3BUBEL Leszek Henryk10.10
5ILASZ Liwiusz Marian20.19
6KACZYŃSKI Lech Aleksander20820.23
7KALINOWSKI Jarosław343.31
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard50.49
9LEPPER Andrzej Zbigniew33732.78
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej10.10
13TUSK Donald Franciszek34933.95
14TYMIŃSKI Stanisław50.49
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dzwonowie58921421421136.33
2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gogolewie46618418418139.48
3Dom Strażaka w Marianowie99050650650351.11
4Filia Szkoły Podstawowej w Sulinie33513813813341.19
  Marianowo, gm. 2380 1042 1042 1028 43.78

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca