.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / lubaczowski, pow. ...
lubaczowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 60133
Powierzchnia: 1308.37 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 52
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 52
Liczba uprawnionych do głosowania: 45406
Liczba wydanych kart: 21619
 47.61%
brak45.46%46.23%47.00%47.77%48.54%49.31%50.08%50.85%51.62%52.39% 
............
danych46.22%46.99%47.76%48.53%49.30%50.07%50.84%51.61%52.38%53.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180902Cieszanów, gm.589127962796275947.46
180903Horyniec-Zdrój, gm.402318291829181945.46
180904Lubaczów, gm.699732393238321046.29
180901Lubaczów, m.999946364636461146.36
180905Narol, gm.672230913090305245.98
180906Oleszyce, gm.514426832682265952.16
180907Stary Dzików, gm.359017311731172048.22
180908Wielkie Oczy, gm.304016141614160553.09
  lubaczowski, pow. 45406 21619 21616 21435 47.61
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1660079047903785047.61
2Wieś2880613715137131358547.61
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000663033453345332550.45
2od 5 001 do 10 0002877713638136351349947.39
3od 10 001 do 20 000999946364636461146.36
4od 20 001 do 50 00000000.00
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca