.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / lubaczowski, pow. ...
lubaczowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 60133
Powierzchnia: 1308.37 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 45406
Liczba wydanych kart: 21619
Liczba głosów oddanych: 21616
Liczba głosów ważnych: 21435
 47.61%
brak45.46%46.23%47.00%47.77%48.54%49.31%50.08%50.85%51.62%52.39% 
............
danych46.22%46.99%47.76%48.53%49.30%50.07%50.84%51.61%52.38%53.16% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1680.78
2BOROWSKI Marek Stefan13466.28
3BUBEL Leszek Henryk410.19
5ILASZ Liwiusz Marian520.24
6KACZYŃSKI Lech Aleksander756135.27
7KALINOWSKI Jarosław9724.53
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1750.82
9LEPPER Andrzej Zbigniew675031.49
11PYSZKO Jan140.07
12SŁOMKA Adam Andrzej80.04
13TUSK Donald Franciszek429920.06
14TYMIŃSKI Stanisław490.23
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180902Cieszanów, gm.589127962796275947.46
180903Horyniec-Zdrój, gm.402318291829181945.46
180904Lubaczów, gm.699732393238321046.29
180901Lubaczów, m.999946364636461146.36
180905Narol, gm.672230913090305245.98
180906Oleszyce, gm.514426832682265952.16
180907Stary Dzików, gm.359017311731172048.22
180908Wielkie Oczy, gm.304016141614160553.09
  lubaczowski, pow. 45406 21619 21616 21435 47.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca