.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieluński, pow. ...
wieluński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 79951
Powierzchnia: 927.69 km2
Zaludnienie: 86 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 79
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 79
Liczba uprawnionych do głosowania: 62479
Liczba wydanych kart: 29125
 46.62%
brak41.64%42.34%43.04%43.74%44.44%45.14%45.84%46.54%47.24%47.94% 
danych42.33%43.03%43.73%44.43%45.13%45.83%46.53%47.23%47.93%48.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
101701 Biała, gm. 4313 1815 1815 1804 42.08
101702 Czarnożyły, gm. 3526 1637 1637 1618 46.43
101703 Konopnica, gm. 3290 1478 1478 1454 44.92
101704 Mokrsko, gm. 4246 2064 2064 2028 48.61
101705 Osjaków, gm. 3702 1798 1798 1771 48.57
101706 Ostrówek, gm. 3646 1610 1610 1578 44.16
101707 Pątnów, gm. 4944 2317 2316 2296 46.86
101708 Skomlin, gm. 2742 1260 1259 1234 45.95
101709 Wieluń, gm. 26912 12998 12996 12825 48.30
101710 Wierzchlas, gm. 5158 2148 2148 2118 41.64
  wieluński, pow. 62479 29125 29121 28726 46.62
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 19719 9727 9727 9583 49.33
2 Wieś 42760 19398 19394 19143 45.36
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16906 7783 7782 7655 46.04
2 od 5 001 do 10 000 18661 8344 8343 8246 44.71
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 26912 12998 12996 12825 48.30
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca