.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieluński, pow. / Osjaków, gm.
Osjaków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4765
Powierzchnia: 100.74 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3702
Liczba wydanych kart: 1798
 48.57%
brak41.64%42.34%43.04%43.74%44.44%45.14%45.84%46.54%47.24%47.94% 
danych42.33%43.03%43.73%44.43%45.13%45.83%46.53%47.23%47.93%48.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Osjakowie, ul. Częstochowska 24 615 292 292 290 47.48
2 Remiza OSP w Czernicach, Czernice 23 511 237 237 233 46.38
3 Budynek b. Szkoły Podstawej w Kolonii Raduckiej, Kolonia Raducka 41 453 219 219 218 48.34
4 Budynek Ośrodka Zdrowia w Drobnicach, Drobnice 51 568 282 282 278 49.65
5 Budynek b. Szkoły Podstawowej w Chorzynie, Chorzyna 27 579 255 255 253 44.04
6 Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, ul.Przejazd 2 976 513 513 499 52.56
=   3702  1798  1798  1771  48.57 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca