.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieluński, pow. / Osjaków, gm.
Osjaków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4765
Powierzchnia: 100.74 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3702
Liczba wydanych kart: 1798
Liczba głosów oddanych: 1798
Liczba głosów ważnych: 1771
brak 50.00% >50.00% ≥53.07% ≥56.14% ≥59.21% ≥62.28% ≥65.35% ≥68.42% ≥71.49% ≥74.56% ≥77.63%
danych 50.00% >50.00% ≥53.07% ≥56.14% ≥59.21% ≥62.28% ≥65.35% ≥68.42% ≥71.49% ≥74.56% ≥77.63%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Lech Aleksander
79.62%1410 
TUSK Donald Franciszek
20.38%361 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Lech Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
TUSK Donald Franciszek
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa w Osjakowie, ul. Częstochowska 24 290 240 82.76
17.24 50
2 Remiza OSP w Czernicach, Czernice 23 233 200 85.84
14.16 33
3 Budynek b. Szkoły Podstawej w Kolonii Raduckiej, Kolonia Raducka 41 218 186 85.32
14.68 32
4 Budynek Ośrodka Zdrowia w Drobnicach, Drobnice 51 278 210 75.54
24.46 68
5 Budynek b. Szkoły Podstawowej w Chorzynie, Chorzyna 27 253 215 84.98
15.02 38
6 Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, ul.Przejazd 2 499 359 71.94
28.06 140
Σ Osjaków, gm. 1771 1410 79.62
20.38 361
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca