.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / łódzkie, woj. / wieluński, pow. / Osjaków, gm.
KACZYŃSKI Lech Aleksander
Liczba głosów ważnych: 1771
Liczba głosów na kandydata: 1410
% głosów na kandydata: 79.62
 79.62%
brak57.27%59.61%61.95%64.29%66.63%68.97%71.31%73.65%75.99%78.33% 
danych59.60%61.94%64.28%66.62%68.96%71.30%73.64%75.98%78.32%80.67% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Szkoła Podstawowa w Osjakowie, ul. Częstochowska 24 615 292 292 290 240 82.76
2 Remiza OSP w Czernicach, Czernice 23 511 237 237 233 200 85.84
3 Budynek b. Szkoły Podstawej w Kolonii Raduckiej, Kolonia Raducka 41 453 219 219 218 186 85.32
4 Budynek Ośrodka Zdrowia w Drobnicach, Drobnice 51 568 282 282 278 210 75.54
5 Budynek b. Szkoły Podstawowej w Chorzynie, Chorzyna 27 579 255 255 253 215 84.98
6 Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, ul.Przejazd 2 976 513 513 499 359 71.94
  Osjaków, gm. 3702 1798 1798 1771 1410 79.62

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca